UiT|Språk- og kultur|Jus|Realfag|Medisin|Marine fag|Samfunnsfag|Sentre|Museum| Bibliotek|Service/tjenester|Søk

Hjem

Engelsk

Sáme-
giella


Bjørg Evjen
Professor/faglig koordinator, Master in Indigenous Studies

E-post:bjorg.evjen@uit.no
Telefon: 77 64 43 51
Telefaks: 77 64 55 10
Adresse: 2. etasje, Hus 2, Teorifagbygget 
Universitetet i Tromsø

CV for professor dr.art. Bjørg Evjen:

Biografiske data:
Født 1952, cand.mag 1979, pedagogisk seminar 1983, cand.philol 1987, dr.art. 1996.

Forskningsinteresser:
Samisk historie, urfolks- og minoritetshistorie, forskningshistorie, polarhistorie, industri-, arbeider- og kvinnehistorie.

Forskningsprosjekter:

 • Longyearbyens historie 1916-1975
 • Tysfjord kommunes historie 1869-2000
 • Fauske kommunes 100-årshistorie, 1905-2005
 • Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv
 • Boreas - Local reindeer herding and fishing communities in the European North

Yrkeserfaring:
2007- Professor/koordinator for Master Programme in Indigenious studies, Senter for samiske studier, UiTø

2006: Utredningsarbeid for Samerettsutvalget, arbeidsplass Senter for samiske studier

Fra 2004 med arbeidsplass Senter for samiske studier, UiTø. Undervist på masterprogrammet Indigenious Studies og på Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere og andre.

Forsker dr.art. i NFR-finansiert prosjekt "Etniske relasjoner i Nordre Nordland i et historisk perspektiv" 2004-2005.

Oppdragsforsker Tysfjord kommune 1995-2001, Fauske kommune 2001- 2004.

Fra 1990-2004 med arbeidsplass ved Institutt for historie, UiTø.

Amanuensisvikar UiTø våren 1994.

Stipendiat UiTø 1990-1995. Undervist på alle nivå.

Adjunkt/lektor i Tromsø kommune 1982-1990 ved flyktninge- og innvandrerundervisninga,


Administrativ og fagpolitisk praksis:

 • Nestleder i programstyret for Samisk forskning 2, Norges Forskningsråd 2007-
 • Medlem i planutvalgkomitte i Norges Forskningsråd, Samisk forskning 2006
 • Medlem av bedømmelseskomiteer for Høgskolen i Nesna, Stavanger og Harstad, og ved UiTø.
 • Medlem av evalueringskomite for eksamensordning ved Høgskolen i Bodø 2005-
 • Leder av læreplangruppe for Sametinget 2005- 2006
 • Medlem i læreplangruppe for Sametinget 2004-2005
 • Styremedlem i Salten Museum 2003-
 • Medlem i ekspertgruppe ved Luftfartsmuseet i Bodø 2002-2004
 • Medlem av referansegruppa for basisutstilling ved Arran, lulesamisk museum 2000-2004
 • Styremedlem i Kong Håkon den 7. utdanningsfond for norsk ungdom 1996-
 • Medlem av styringsgruppe for ordning av arkivene til Store Norske 1996-1997
 • Redaktør for HiFo-nytt, nasjonalt medlemsblad 1993-1997
 • Medlem av utvalg til forprosjekt Universitetsstudiene på Svalbard, Unis, 1992-1993
 • Styremedlem lokalt og nasjonalt i Den norske historiske forening, HiFo, 1993-1995
 • Medlem i komiteer for revidering av grunn-, mellom- og hovedfag ved Institutt for historie 1990-1993
 • Medlem i instituttstyret ved Institutt for historie 1990-1994
 • Hovedlærer flyktninge- og innvandrerundervisninga 1987-1988
Deltatt i eksamensarbeid på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå ved Høgskolen i Bodø og UiTø, ved sistnevnte både i historie og ved det tverrfaglige studiet Arctic Norway: Aspects of History, Culture and Government (historie, statsvitenskap og sosialantropologi) og Master in Indigenious Studies.

Deltatt med forelesninger/foredrag på en rekke seminarer og kongresser, fra lokalhistoriske seminar til Verdenshistorikerkongressen i Montreal.

Fagfellevurderinger og konsulentoppdrag for forlag.


Utvalg av publikasjoner (se hele listen her):
 1. 1987: Arbeiderkvinner i Sulis, arbeid og livsvilkår i det tidlige og det etablerte industrisamfunnet, ca.1900 og ca.1930, hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø

 2. 1998: Et sammensatt fellesskap, Tysfjord kommune 1869-1950, Tysfjord

 3. A 1999: Kvinnelige polarforskere - eksotiske innslag, inntrengere eller likemenn?, i Ottar nr.3, Tromsø (norsk utgave)

  B 1999: Women in polar research - exotic elements, intruders or equals?, in Ottar nr.3, Tromsø (engelsk utgave)

 4. 2000: Kort- og langskaller. Fysisk-antropologisk forskning på samer, kvener og nordmenn, i Heimen nr.4, Trondheim.

 5. 2001: Velferd og mangfold, Tysfjord kommune 1950-2000, Tysfjord

 6. 2004: Bergverkssamfunn i Arktis, i Drivenes, E.A. og Jølle, H.D. (red.): Norsk Polarhistorie III Rikdommene, Gyldendal, Oslo.

 7. 2004: Fra kobbereventyr til marmorby, Fauske kommune 100 år, 1905-2005, Fauske.

 8. 2006: Kull, karer og kvinnfolk, Longyearbyen 1916-1975, Utgitt i Den norske historiske forenings skriftserie, Pax, Oslo.

 9. 2006: Når hjørnesteinsbedriften vakler og faller, Om nedleggelse og omstilling i gruvebyen Sulitjelma, i Arbeiderhistorie, Årbok for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo.

 10. 2007: Samisk tilstedeværelse i området sør for Finnmark fra 1865 til 1930. Kapittel 4 og 15 i NOU 2007:14 Samisk naturbruk og rettighetssituasjon fra Hedmark til Troms.

 11. 2007: Custodial Reindeer and Custodial Goats, Part of Reindeer Herding and Animal Husbandry, i Rangifer, Research, Management and Husbandry of Reindeer and other Northern Ungulates, # 2
  Tromsø i januar 2008
  Bjørg Evjen
Interne linker
Bjørg Evjens publikasjoner
HIFO
Eksterne linker
Frida
Salten Museum


Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier,
9037 Tromsø, tlf. 77 64 55 35, fax. 77 64 55 10
Ansvarlig redaktør: Adm. leder Hildegunn Bruland.
Ansvarlig vev-redaktør: Nestleder Per Klemetsen Hætta.
Samiske sider: Berit Merete Nystad Eskonsipo.